Exchange 2013 Public Folders – Neler var? Neler Değişti? Nasıl Kullanılır? – Bölüm 1

Public Folders ile ilk defa Exchange 4.0′da karşılaştık. O günden bu güne Exchange yapımızın bir parçası olan Public Folderları doküman paylaşımı, e-mail, kişiler ve takvim özellikleri için kullandık ve halen de kullanıyoruz. Ayrıca, Exchange 2007′ye kadar Free/Busy ve Offline Address Book Public Folderlarda tutuluyordu.

Public Folderların kendine özel bir replikasyon yapısı sayesinde kullanıcılarımız en yakın Public Folder database üzerinden bilgilere ulaşabiliyordu ancak bu replikasyon yapısı mükemmeliyetin çok ötesinde bir yapıydı. Uzun yıllar boyunca Public Folder kullanan firmalarda bu yapı öylesine büyüdü ve önem kazandı ki Microsoft’un Public Folderları kaldırma çalışmalarına rağmen bir türlü kaldırılamadı. Exchange 2007 ve Exchange 2010 ile gelen yeni yapıya rağmen Public Folderlar birkaç değişikliğe uğramış olsa da aynı kaldı.

Exchange 2010′da Public Folderların Database Availability Group (DAG) içerisinde bulunmaması ve replikasyon yapısının korunması, yüksek erişilebilirlik ve site resilience yapısından uzak bir yapı sundu. Exchange 2013 ile Microsoft bu yapıyı baştan yarattı ve bize artık DAG yapısının bir parçası olan bir Public Folders yapısı sunuyor.

Exchange 2013 ile hem Public Folder hiyerarşisi hem içeriği artık public folder mailbox olarak karşımıza çıkıyor. Artık özel bir Public Folder Database bulunmuyor bu sayede devamlı replikasyon modeli kullanılarak DAG yapısının parçası olan mailboxlarımız birden çok sahip modundan çıkıp tek sahipli bir yapıya geçmiş oluyor. Public Folder Mailbox hangi database’de bulunuyorsa aktif kopyası üzerinden hizmet sağlıyor. Exchange 2013 öncesinde Public Folder database birden çok noktada yazılabilir olduğundan kullanıcılar aynı database’ in kopyalarına farklı noktalardan yazma işlemi yapabiliyordu. Düşündüğünüzde mantıksız gelmiyordur ancak aradaki replikasyon SMTP mesajları ile yapıldığından aynı bilgi farklı noktalardan güncellendiğinde çakışmalar olabiliyordu. Bu çakışmalarda bazı durumlarda veri kaybı olarak bize geri dönebiliyordu.

Exchange 2013 ile tek aktif mailbox üzerinden veri girişi olacağından ve replikasyon log taşıma yöntemi ile replikasyon yapıldığından bu sorun da ortadan kalkmış oluyor.

İlk oluşturacağımız Public Folder Mailbox Master Hierarchy Mailbox olacaktır ve hiyerarşi değişikliklerinin yazılabildiği tek mailbox olacaktır. Ardından oluşturulan Public Folder mailboxları ilk oluşturduğumuz hiyerarşi bilgisi için Master Hierarchy Mailbox’ın sadece okunabilir kopyası olacaktır. Bu mailbox içerisinde Public Folderlar bulunacak ve bu public folderlara erişim bu master üzerinden yapılacaktır.

Kullanıcılarımız herhangi bir hiyerarşi değişikliği yaptığında Master Hierarchy Mailbox güncellenecek ve bu bilgi diğer public folder mailboxlara iletilecektir. Bu sayede herhangi bir çakışmanın da önüne geçmiş olunacaktır.

Peki, Exchange 2013′de Public folder yapısı nasıl çalışıyor? Bu sorunun cevabını almak için kullanım durumlarına bakalım.

Kullanıcı Public Folder Mailbox’ına erişir.
Yaptığı işlemler eğer bu mailbox’a içerisinde bulunan bir Public Folder üzerinde ise operasyon gerçekleşir.
Eğer kullanıcımızın değişiklik yapmak istediği Public Folder farklı bir Public Folder Mailbox içerisinde bulunuyorsa operasyon o mailbox’a yönlendirilir.
Eğer değişiklik Hiyerarşi değişikliği ise: İşlem master hiyerarşinin bulunduğu mailbox’a yönlendirilir
Yapılan hiyerarşi değişikliği diğer public folder mailboxlara iletilir.

Resim-1

Yapısal olarak yapılan bu değişiklikler görüldüğü gibi birçok avantaj sağlayabilir ancak bu yapının da bazı kusurları var. Birden çok aktif datacenter modelinde kullanıcılarınızın rahatlığı açısından Public Folder mailboxları veri kullanımına bağlı olarak kullanıcıya yakın bir aktif database’de tutmanız avantajlı olacaktır. Ek olarak OWA desteği Exchange 2013 RTM versiyonunda bulunmuyor bu nedenle kullanıcılarınız Public Folderlara maalesef OWA üzerinden erişemeyecek.

Exchange 2013 Public Folder yapısını incelediğimiz bu yazı serimizde ilk bölümde yapısal değişikliklere baktık. İkinci bölümde Public Folder Mailboxlarının oluşturulmasını inceleyeceğiz.

Yazar Hakkında Mustafa KURU


Bir cevap yazın

Your email address will not be published.